کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

یاد یادگاران مرگ به خیر… یک سال گذشت

دقیقا سال پیش، همچین روزی، هفتمین و آخرین کتاب هری پاتر، هری پاتر و یادگاران مرگ در جهان و همزمان در تهران منتشر شد. بصورت باورنکردی ۳۶۵ روز از این تاریخ گذشت و هم اکنون در سالگرد آن هستیم. ۳۶۶ روز پیش هیچ کس نمیدانست سرنوشت هری و دوستانش و جامعه جادوگری چه می شود.
فردای این روز، مارتون ترجمه یادگاران مرگ به دنبال عطش خوانندگان هری پاتر شروع شد.
بالاخره بعد از ۱۰ سال، سرنوشت هری پاتر و لردولدمورت مشخص شد. امروز آقای پاتر و همسرش خانم ویزلی در حال گذران تابستان به همراه سه فرزند خود، آلبوس سوروس، جیمز سیریوس و لیلی لونا و احتمالا پیش آقای ویزلی و همسرش، خانم گرنجر و فرزندانشان رز و هوگو هستند!

جذابترین مصاحبه های رولینگ بعد از انتشار کتاب، که در مورد اتفاقاتی که بعد از کتاب ۷ برای کاراکترهای آن افتاد را می توانید در لینک های زیر مطالعه کنید. اطلاعات زیادی بعد از شکست ولدمورت در کتاب داده نشد و رولینگ در مصاحبه های خود این مسائل را توضیح داد. اگر قبلا خوانده اید، برای یادبود این روز، مطمئنا خواندن مجدد آن جذاب خواهد بود.

جی.کی.رولینگ از “یادگاران مرگ” می گوید
رولینگ از نگارش آخرین فصل یادگاران می گوید
بقیه حقایق فاش شده از یادگاران مرگ توسط رولینگ
– مصاحبه جدید و مفصل با جی.کی.رولینگ (بخش اولبخش دوم)