رولینگ

تغییر نام اتاق هتل Balmoral به “اتاق جی.کی.رولینگ”

همان طور که در تقویم هری پاتر شبکه دیوانه ساز ایرانی نیز می توانید ببینید، امروز سالگرد انتشار هفتمین و آخرین قسمت حماسه هری پاتر با نام “هری پاتر و یادگاران مرگ” است. به همین مناسبت، هتل Balmoral – که جی.کی.رولینگ در اتاق شماره 552 آن نوشتن آخرین کتاب هری پاتر را به پایان برد – تصمیم گرفته است نام این اتاق را تغییر دهد. این تصمیم پس از این اتخاذ شد که طرفدارانی که توانایی مالی بیشتری دارند، به هنگام مراجعه به این هتل در اسکاتلند، خواستار این اتاق شده بودند.
هزینه اقامت در این اتاق که یک مجسمه مرمری با امضای جو در مورد به پایان بردن کتاب هفتم در آن وجود دارد، به ازای هر شب یک هزار پوند است. جو که در ماه ژانویه سال قبل در این اتاق بوده است، اکنون به مسئولان هتل اجازه داده است که نام این اتاق را به “اتاق جی.کی.رولینگ” تغییر دهند. به گفته یکی از کارمندان هتل، اتاق درست مانند زمانی است که رولینگ آنجا را ترک کرده است.
علاوه بر این، قبلاً نیز مسئولان هتل یک پلاک برنجی یادبود به در این اتاق الصاق کرده و یک کوبه در برنجی به شکل جغد تهیه کرده بودند.