کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

بالاخره ترجمه ژاپنی هری پاتر و یادگاران مرگ منتشر شد

نسخه ترجمه ژاپنی کتاب هری پاتر و یادگاران مرگ بعد از یک سال از انتشار کتاب اصلی، دیروز در تمام فروشگاه های این کشور، راس ساعت ۷ صبح منتشر شد. طرفداران که در صف های طویل ایستاده بودند سرانجام نسخه ترجمه شده کتاب خود را تهیه کردند. سایت آمازون با ۹۵ هزار پیش خرید کتاب، رکورد فروش کتاب در این کشور را شکست و یادگاران مرگ در رتبه اول این لیست قرار گرفت. عکس هایی از این انتشار را می توانید در اینجا مشاهده کنید.