رولینگ

شراکت جو و دیسنی تکذیب شد

نماینده ی جی.کی.رولینگ شایعه دیروز مبنی بر این که رولینگ برای ایجاد یک پارک آموزشی با دیسنی مذاکره کرده است، را رد کرد. سایت Jim Hill Media دیروز گزارش داده بود که جو یک «تمایل نامه» برای قرارداد با دیسنی امضا کرده است، که یک سخنگو اظهار داشت که "هیچ حرف راستی" در این گزارش وجود نداشته است.