بازیگران

مصاحبه ویدیویی جدید با جیسون ایساکس

امروز مصاحبه ویدیویی جدیدی با جیسون ایساکس (لوسیوس مالفوی) منتشر شده است، که هفته پیش توسط thelondonpaper.com در مراسم انتشار سریال تلویزیونی جدیدش در انگلیس، با نام "برادری" ضبط شده است. جیسون از صحبت کردن در مورد جزئیات "هری پاتر و محفل ققنوس" خودداری کرده و گفته است که ممکن است با او برخورد شود. در عوض توصیه کرده است که به کتاب مراجعه کنیم، چون معتقد است که «تفاوت زیادی با فیلم آن ندارد". در آخر مصاحبه، قسمت جالبی وجود دارد که جیسون به شوخی روی جادویی خود را نشان می دهد. این ویدیو را می توانید در اینجا بینید. همچنین می توانید عکس های جدیدی از این بازیگر توانا در آن مراسم را در اینجا ببینید. (توجه کنید که ویدیو مناسب افراد ۱۵ سال به بالا است.)