مختلف

یک شنل نامرئی واقعی؟

وب سایت Newscientisttech.com گزارش داده است که طراحی هایی که برای ساخت یک شنل نامرئی انجام شده بود، به صورت عملی درآمده است و دانشمندان موفق شده اند یک شنل نامرئی بسازند که در فضای مایکروویو طیف های مغناطیسی کار می کند. در این گزارش می خوانیم:

گزارش در ادامه خبر…

"این شنل با هدایت اشعه ماکروویو به اطراف یک شی، باعث می شود آن شئ را طوری ببینیم، گویی اصلاً در آنجا وجود ندارد. موانعی که این اشعه را منحرف می کنند به طور طبیعی وجود ندارند، برای همین باید با خواص نوری لازم طراحی شوند… شنل آقای اسمیت فقط در دو بُعد این کار را انجام می دهد. تقریباً هم اندازه با یک حلقه فیلم است و شامل یک سری میدان های متحدالمرکز است که هر کدام شامل یک دستگاه اجزای الکترونیکی ساده است که یک میدان مغناطیسی را به اطراف منحرف می کند."
BBC گزارش می دهد:
"با این که این کار پیشرفت غیر منتظره ای در تکنولوژی است، هنوز مشکلات فراوانی وجود دارد که باید روی آنها کار شود، و این شنل دقیقاً مانند شنلی نیست که جیمز برای هری به ارث گذاشته است."
دیوید اسمیت، طراح اصلی این شنل می گوید:
"این دستگاه آن طور که همه فکر می کنند، کسی را غیب نمی کند(مانند شنل هری پاتر، یا دستگاه سریال Star Trek. نباید انتظار داشت که شنل خیلی نازک باشد. با وجود این که در هری پاتر اغراق شده، این شنل این طور نیست که با وزش باد تکان بخورد، بلکه بیشتر شبیه یک پوست است.