فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

شایعه: وب سایت و پوستر محفل: 12 نوامبر

یکی از سخنگویان ناشناس برادران وارنر، امروز اطلاعات جدیدی را در مورد تاریخ افتتاح سایت رسمی فیلم "هری پاتر و محفل ققنوس" و تاریخ انتشار تیزر پوستر این فیلم اعلام کرد. این سخنگو به Portus گفته است که وب سایت رسمی این فیلم در روز 12 نوامبر (21 آبان) افتتاح می شود و در آن تیزر پوستر رسمی منتشر خواهد شد. او همچنین اضافه کرد که تیزر تریلر محفل ققنوس 5 روز بعد، یعنی 26 آبان هم زمان با نمایش در هنگام اکران فیلم Happy Feet، توسط وب سایت Apple منتشر خواهد شد. ظاهراً مدت زمان این تیزر تریلر یک دقیقه و 35 ثانیه حواهد بود. لطفاً تا زمانی که برادران وارنر این خبر را تأیید نکرده است، آن را یک شایعه محسوب کنید.