روپرت گرینت

‘آموزش های رانندگی’ در فستیوال فیلم ادینبورگ

امروز، خبرگزاری ادینبورگ گزارش داد که آموزش های رانندگی، با درخشش روپرت گرینت و جولی والترز (خانم ویزلی در هری پاتر)، در شصتمین جشنواره فیلم بین المللی ادینبورگ که در ۲۳ مرداد (۱۴ آگست) شروع میشود، حضور پیدا خواهد کرد. در این مقاله اشاره ای به حضور بازیگران فیلم در این مراسم نشده بود.