اخبار سایت

نظر و E-Mail نفرستید !

سایت به خاطر دلیلی که قبلا هم ذکر شده (مشکلات Server) حدود دو روز کامل بسته بود.
کسانی که از ساعت ۱۸ روز دوشنبه به بعد E-Mail فرستادند، باید بگم به دست من نرسیده و فعلا هم نخواهد رسید. چون اکانت ها بسته است.
در بخش نظر شما، ارسال خبر و فروشگاه هم با پر کردن فرم ها چیزی به دست ما نمیرسه فعلا.
به محض درست شدن فرم ها و E-Mail ها در سایت اطلاع میدیم.
ممکن است مجددا مشکلات server اختلال ایجاد بکنه که همین جا عذر خواهی میکنم و سعی میکنیم به زودی تغییر server بدیم.

بخش های جدید
به زودی هری پاتر برای همیشه ۵، مجیک لند ۴.۵ و پشت صحنه جام آتش، قسمت دوم ارائه خواهد شد.
با ما همراه باشید… (حتی اگر سایت مدتی بسته شد !!! )