رولینگ

کتاب اهدایی رولینگ در eBay

جی.کی.رولینگ اخیراً یکی از نسخه های جدید و امضا شده کتاب شاهزاده دورگه را به سپرده های هلن ریتسون اهدا کرده است، مؤسسه خیرخواهانه ای که مزایای آن به کودکان تنگدست تعلق می گیرد. این کتاب هم اکنون به مدت سه روز در eBay به مزایده گذاشته می شود.