رولینگ

۶۰ دقیقه مصاحبه ویدیویی با جو آنلاین شد

در اکتبر ۲۰۰۲، برنامه مجله خبری با نام “۶۰ دقیقه”، با جی.کی.رولینگ مصاحبه ای انجام داد. ویدیوی این مصاحبه هم اکنون در وب سایت Yahoo! بصورت آنلاین قابل مشاهده است. لذت ببرید!