رولینگ

60 دقيقه مصاحبه ويديويي با جو آنلاين شد

در اكتبر 2002، برنامه مجله خبري با نام “60 دقيقه”، با جي.كي.رولينگ مصاحبه اي انجام داد. ویدیوی اين مصاحبه هم اكنون در وب سايت Yahoo! بصورت آنلاين قابل مشاهده است. لذت ببريد!