اخبار سایت

ویدیو سالم است !!

مجددا به دنبال اعتراض چند نفر نسبت به خراب بودن فایل ویدیو هری پاتر برای همیشه پنج باید عرض کنم که برای هزارمین بار میگم که با DAP یا GetRight فایل رو دان لود کنید تا سالم دریافت بشه. یا فردا تشریف ببرید کافی نت.
حجم فایل زیاد هست و موقع دانلود با سرعت های اینترنت جذاب ما، ممکن هست بدون هیچ Error ای دانلود فایل بسته شود که انگار دان لود آن تمام شده.
بقیه افراد ویدیو رو درست دریافت کردن. و خود من مجددا اون رو تست کردم، سالمه سالم هست.