رولینگ

مشارکت رولینگ در کتاب جدید نخست وزیر انگلیس

گوردون براون نخست وزیر انگلیس در حال انتشار کتاب جدیدی است که جی.کی.رولینگ، نویسنده هری پاتر نیز در تهیه آن مشارکت می کند. این کتاب در مورد بریتانیایی بودن است و انتظار می رود در ماه فوریه ۲۰۰۹ (زمستان ۸۷) منتشر شود.
بیل کمبل، موسس انتشارات Mainstream در ادینبورگ عنوان کرد: “ایده اصلی این کار از گوردون براون بود و او مشارکت گسترده ای داشت. او از نزدیک دیدگاه چند اسقف اعظم و رهبر مذهبی را جویا شد و یان رنکین، جی.کی.رولینگ و سر جرج مارتین نیز از بقیه همکاران بودند.”