پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

محفل ققنوس: بیش از سه ساعت فیلمبرداری شده!

دیوید یتس، کارگردان فیلم “هری پاتر و محفل ققنوس”، در شماره ی ماه دسامبر مجله “Empire” به مدت زمان این فیلم اشاره می کند:
“حجم کتاب خیلی زیاد است، اما در واقع خیلی راحت می شد اون رو به صورت خلاصه در آورد… مدت زمانی که من فیلمبرداری کرده م، شاید بیش از سه ساعت است، برای همین در ویرایش، ۴۵ دقیقه از آن باید حذف شود.”
توجه: چون تهیه فیلم در انگلیس هنوز ادامه دارد، پس نمی توان مدت زمان ویرایش نهایی فیلم محفل ققنوس را دانست، پس این اطلاعات مقدماتی است. به عبارت دیگر، فعلاً وحشت نکنید! ما سعی می کنیم اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنیم و به محض دریافت اطلاعات شما را باخبر می کنیم.