فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

صحبت هاي يتس در مجله Empire

همان طور كه ديروز به اطلاع شما رسانديم، ديويد يتس، كارگردان فيلم “هري پاتر و محفل ققنوس”، در صحبتي كه در شماره دسامبر مجله Empire منتشر شد، در مورد مدت زمان ( تقريباً 2 ساعت و نيم) اين فيلم توضيح داد. اكنون ما اسكن اين سه صفحه از مجله را در اختيار داريم كه شامل اين موارد است: چند عكس از فيلم كه قبلاً آنها را ديده ايم، توضيحات يتس، صحبت هايي جديد از ايملدا استانتون (پروفسور آمبريج) در مورد انتخاب شدن او براي ايفاي نقش در يك فيلم هري پاتر و صحبت ديويد هيمن (تهيه كننده فيلم) در مورد واكنش جي.كي.رولينگ به انتخاب ايوانا لينچ براي ايفاي نقش لونا لاوگود. هيمن مي گويد:
“وقتي او انتخاب شد، جو با من تماس گرفت، او گفت: «اون لونا هست.»”
اسكن هايي اين مجله را در اينجا ببينيد. خيلي متشكريم، راجر!