فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

صحبت های یتس در مجله Empire

همان طور که دیروز به اطلاع شما رساندیم، دیوید یتس، کارگردان فیلم “هری پاتر و محفل ققنوس”، در صحبتی که در شماره دسامبر مجله Empire منتشر شد، در مورد مدت زمان ( تقریباً ۲ ساعت و نیم) این فیلم توضیح داد. اکنون ما اسکن این سه صفحه از مجله را در اختیار داریم که شامل این موارد است: چند عکس از فیلم که قبلاً آنها را دیده ایم، توضیحات یتس، صحبت هایی جدید از ایملدا استانتون (پروفسور آمبریج) در مورد انتخاب شدن او برای ایفای نقش در یک فیلم هری پاتر و صحبت دیوید هیمن (تهیه کننده فیلم) در مورد واکنش جی.کی.رولینگ به انتخاب ایوانا لینچ برای ایفای نقش لونا لاوگود. هیمن می گوید:
“وقتی او انتخاب شد، جو با من تماس گرفت، او گفت: «اون لونا هست.»”
اسکن هایی این مجله را در اینجا ببینید. خیلی متشکریم، راجر!