بازیگران / دنیل ردکلیف

ستارگان پاتر برای کمک خیریه کفش هایشان را اهدا کردند

به گزارش رسانه Ecorazzi، ستارگان هری پاتر از جمله دنیل رادکلیف (هری پاتر)، اما تامپسون (پروفسور تریلانی) و استیفن فرای (گوینده کتاب های صوتی انگلیسی هری پاتر) کفش هایشان را به موسسه تازه تأسیس “یک قدم فراتر” اهدا کرده اند. این موسسه برای بخشیدن کفش به آسیا و آفریقا ایجاد شده است و امیدوار است طی فعالیتش ۱۶۰ هزار پوند (۳۰۰ هزار دلار) جمع آوری کند.
دنیل راجع به اهدای کفش هایش گفته است: “خوشبختانه مسئولان قسمت لباس فیلم های هری پاتر سخاوتمندانه کفش هایی رو که در فیلم می پوشیدم به من دادند، پس کفش ها اول متعلق به هری و بعد متعلق به من هست و هری می خواد به خاطر هر گونه بویی که کفش داره عذرخواهی کنه!”