اما واتسون / بازیگران

تننت، اما واتسون را برای جایزه سبزترین ستاره کنار زد

اخیرا به اطلاع شما رسانده بودیم که اما واتسون نامزد جایزه سبزترین ستاره از جوایز نمایش بازی برای زمین دیزنی شده است.
حالا آراء شمارش شده است و این عنوان به اما تعلق نگرفت، بلکه به یک بازیگر مکمل دیگر در هری پاتر اهدا شد. یعنی دیوید تننت، بازیگر بارتی کراوچ پسر.

قاضی این رای گیری و مسئول آن گفت: “خوشحال هستم که دیوید تننت برنده ی جایزه سبزترین ستاره شده است. او در هر جایی برای کودکان نقش مهمی را ایفا کرده و به وضوح شوق نجات محیط زیست را در کاراکتر “دکتر” که بازی کرده بود نشان داده است.

دیوید تننت هنرمندان مشهور دیگری مانند لیلی آلن، مدونا، کریس مارتین و جانی دپ را کنار زده است.