فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

به کمپانی وارنر براز اعتراض کنید: امضای اینترنتی (به روز شد)

وب سایت های انگلیسی هری پاتر، لینک های امضا اعتراض نامه برای اقدام اخیر کمپانی وارنر براز مبنی بر عقب انداختن تاریخ اکران فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه به یک سال بعد، را منتشر کرده اند.

سایت HPANA نوشته است این امضاها هیچ نتیجه ای ندارد، فقط اگر باعث می شود کمتر احساس ناراحتی داشته باشید، پس امضا کنید.

هم اکنون در سایت ها انگلیسی هری پاتر، اکثر طرفداران اعتراض های خشمگینانه خود را در قالب نظرات هزارتایی در MuggleNet، HPANAT و TLC ابراز می کنند.
خلاصه ای از واکنش آنها را بعدا ترجمه خواهیم کرد.

لینک اعتراض نامه ها در ادامه خبر…

دو لینک دیگر هم برای اعتراض وجود دارد که متاسفانه مسدود است. برای رفتن به این لینک ها اول به اینجا مراجعه کنید، بعد بخش UPDATE II پیدا کنید، سپس روی دو لینک آخر که نامش Petition است کلیک کنید.

به روز رسانی ۱#:
سایت رسمی وارنر براز برای فیلم شاهزاده دورگه هم تاریخ انتشار قبلی را حذف، و تاریخ جدید را جایگزین کرده است. فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه ۲۶ تبر ۱۳۸۸ اکران خواهد شد.