بازیگران

رالف فینس و مایکل گمبون در راه سیدنی

رالف فینس (بازیگر نقش لرد ولدمورت) و مایکل گمبون (بازیگر نقش دامبلدور) در جشنواره سیدنی در ماه ژانویه (حدود دو ماه دیگر) حضور خواهند یافت. برای همکاری با دروازه تئاتر ایرلند، هنرپیشه های معروف در جشن صد ساله ی بزرگداشت ساموئل باکت حضور خواهند یافت.