بازیگران

رالف فينس و مايكل گمبون در راه سيدني

رالف فينس (بازيگر نقش لرد ولدمورت) و مايكل گمبون (بازيگر نقش دامبلدور) در جشنواره سيدني در ماه ژانويه (حدود دو ماه ديگر) حضور خواهند يافت. براي همكاري با دروازه تئاتر ايرلند، هنرپيشه هاي معروف در جشن صد ساله ي بزرگداشت ساموئل باكت حضور خواهند يافت.