فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

شايعه: مايكل هافمن كارگردان شاهزاده دورگه

قبلاً نيز در مورد كارگردان هايي كه براي كارگرداني فيلم “هري پاتر و شاهزاده دورگه” مطرح شده اند، خبرهايي داده بوديم. وب سايت Dark Horizons مايكل هافمن آمريكايي را يكي از اين گزينه ها مي داند، كه در سابقه كارگردانيش فيلم هايي چون “رؤياي شب نيمه ي تابستان”، “ترميم” و “جا صابوني” به چشم مي خورد.
در اين مقاله اظهار شده است كه « انتظار مي رود اعلاميه رسمي زماني قبل از كريسمس (6 دي) اعلام شود.»