فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

شایعه: مایکل هافمن کارگردان شاهزاده دورگه

قبلاً نیز در مورد کارگردان هایی که برای کارگردانی فیلم “هری پاتر و شاهزاده دورگه” مطرح شده اند، خبرهایی داده بودیم. وب سایت Dark Horizons مایکل هافمن آمریکایی را یکی از این گزینه ها می داند، که در سابقه کارگردانیش فیلم هایی چون “رؤیای شب نیمه ی تابستان”، “ترمیم” و “جا صابونی” به چشم می خورد.
در این مقاله اظهار شده است که « انتظار می رود اعلامیه رسمی زمانی قبل از کریسمس (۶ دی) اعلام شود.»