فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

انتشار بیانیه توسط آلن هورن خطاب به طرفداران هری پاتر

پس از واکنش منفی طرفداران هری پاتر به تأخیر 8 ماهه در اکران فیلم سینمایی “هری پاتر و شاهزاده دورگه“، آلن هورن، مدیر کمپانی وارنر بردارز در پاسخ به یأس و ناامیدی طرفداران، خطاب به آنان بیانیه ای صادر کرده است. می توانید متن کامل این بیانیه را به فارسی در ادامه خبر مطالعه کنید.
متن کامل بیانیه در ادامه خبر…

“خیلی از شما به من نامه نوشتید تا یأس خود را از تصمیم ما مبنی بر جابه جایی “هری پاتر و شاهزاده دورگه” به تابستان 2009 اظهار کنید. لطفاً در نظر داشته باشید که مطمئناً ما در عشق به هری پاتر مشترک هستیم و قطعاً هیچ گاه کاری نمی کنیم که فیلم ها زیان ببینند. در این ده سال، ما با حداکثر توان هر فیلم را پرورش داده و از آن ها محافظت کردیم و یکپارچگی کتاب ها را از اساس حفظ کرده ایم. تصمیم جابجایی “هری پاتر و شاهزاده دورگه” را به راحتی نگرفتیم و به هیچ وجه قصد نداشتیم شما طرفداران هری پاتر را ناراحت کنیم. ما می دانیم که شما این مجموعه را این گونه که هست ساخته اید و از شور و حمایت مداوم شما سپاسگذاریم. اگر اجازه بدهید می خواهم جنبه مثبت قضیه را برای شما بازگو کنم: در آن صورت بین “شاهزاده دورگه” و قسمت اول “هری پاتر و یادگاران مرگ” که بیشتر انتظارش را می کشید و در نوامبر 2010 اکران می شود، یک وقفه دو ساله به وجود می آمد. پس با این که باید کمی بیشتر برای “شاهزاده دورگه” صبر کنیم، زمانی که بین آن و “یادگاران مرگ” باید صبر کنیم کمتر از 18 ماه خواهد شد. من متأسفم که اکنون شما را نا امید کرده ایم، اما اگر کمی بیشتر صبر کنید، شکی ندارم که چیزی که خواهید دید ارزش صبر کردن را خواهد داشت.”

فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه در 17 جولای 2009 (26 تیر 1388) اکران خواهد شد.