دنیل ردکلیف

پيش فروش بليط هاي نمايش “اكوس”

در ماه فوريه (حدود سه ماه ديگر) دنيل رادكليف (هري پاتر) و ريچارد گريفيث (ورنون دورسلي) در نمايشي با عنوان “اكوس” در غرب لندن بازي خواهند كرد. اين نمايش كه در اجراهاي قبلي برنده جايزه توني شده را “پيتر شفر” نوشته است و يك نمايش پيچيده ي تاريك اخلاقي و انتقادي است. در اين نمايش يك پسر (با بازي دن) با زنداني شدن در شش اصطبل اسب تحت درمان قرار مي گيرد.
پيش فروش بليط هاي اين نمايش آغاز شده است. مي توانيد روي اين لينك كليك كنيد تا قبل از آغاز فروش عمومي در 12 نوامبر، جايگاه تماشاگران را ببينيد. اين نمايش در 16 فوريه، در سالن نمايش “جيلگد” در خيابان “شافزبوري” اجرا مي شود.
والدين توجه داشته باشند كه برخي از صحنه هاي اين نمايش براي كودكان، مناسب نيست. (همان طور كه مي دانيد دن در يكي از صحنه هاي اين نمايش ل؟خت خواهد شد.)