افسانه های بیدل قصه گو / روپرت گرینت / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های تبلیغاتی از بیدل آوازه خوان و فیلم شاهزاده دورگه

عکس تبلیغاتی جدیدی از فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه منتشر شده است که هری، رون و هرمیون را نشان می دهد که در اینجا می توانید ببینید.

عکس جدید دیگری هم از روپرت گرینت در سرصحنه فیلمبرداری فیلم سینمایی جدیدش، بمب آلبالویی آمده که می توانید در اینجا مشاهده کنید. گفته می شود یکی از کاراکترهای این فیلم کشته می شود ولی اعلام نشده کاراکتر روپرت است یا خیر. خبر دیگر هم اینکه روپرت گرینت در فیلم بمب آلبالویی برای اولین بار ل؟خت خواهد شد و صحنه س؟کس با کاراکتر دختر فیلم هم بازی خواهد کرد.

عکس های تبلیغاتی جدید از کتاب “افسانه های بیدل آوازه خوان” که تا چند ماه دیگر منتشر می شود در کتابفروشی ها قرار گرفته است، این عکس ها را هم حتما در اینجا ببینید.