افسانه های بیدل قصه گو / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید از تقویم ۲۰۰۹ شاهزاده و تبلیغات بیدل

عکس های جدیدی از تقویم ۲۰۰۹ دیواری هری پاتر و شاهزاده دورگه منتشر شده که حاوی صحنه های جدیدی از فیلم ششم است. عکس هایی هم از تبلیغات خیابانی کتاب جدید از دنیای هری پاتر، افسانه های بیدل آوازه خوان منتشر شده است که تا سه ماه دیگر منتشر خواهد شد.

این عکس ها را می توانید در ادامه خبر مشاهده کنید…

تقویم هری پاتر

24cxfe8 41PVAQLF46L  SS400 41uHipSgZGL  SS400

bewzv5 dllzjm

تبلیغات بیدل

ads beedlethebard borders 001 ads beedlethebard whsmith 001 ads beedlethebard whsmith 003