افسانه های بیدل قصه گو / اما واتسون / دنیل ردکلیف / روپرت گرینت / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید: اسکن مجله از فیلم ۶، طرح جلد بیدل، اما واتسون و غیره

مجموعه عکس های جدید این هفته را در ادامه خبر می توانید مرور کنید. این بار با عکس های جدیدی از اما واتسون ، دنیل رادکلیف ، روپرت گرینت ، طرح های روی جلد جدید کتاب افسانه های بیدل آوازه خوان و…

عکس ها در ادامه خبر…

فتوشوت های جدید تبلیغاتی از دنیل رادکلیف
عکس های تبلیغاتی برای نمایش اکوس از دنیل رادکلیف.

طرح هاگرید
در نسخه ویژه سالگرد سنگ جادو، طراحی جدیدی از ماری گراند پری وجود دارد که هاگرید را در قایقی به سمت هاگوارتز نشان میدهد. این عکس قبلا منتشر شده بود و این بار نسخه با کیفیت بالای آن را می توانید ببینید.

طرح های جدید کتاب افسانه های بیدل آوازه خوان
طرح پشت جلد نسخه امریکایی
طرح روی جلد نسخه آلمانی
طرح روی جلد نسخه روسی

عکس های تبلیغاتی جدید اکوس
فتوشوت هایی از نمایش اکوس در تئاتر برادوهارست.

عکس های جدید روپرت گرینت و دوقلوهای فلپس
روپرت گرینت و جیمز و الیور فلپس (دو قلوهای ویزلی) در مسابقه دعوتی EA برای بازی گلف در انگلستان.

اسکن های مجله Recreio برای شاهزاده دورگه
در این شماره مجله مذکور، ویژه نامه ای برای فیلم ششم به همراه مصاحبه با بازیگران منتشر شده است که عکس های آن را می توانید ببینید.

عکس های اما واتسون در سالن مد
حضور اما واتسون در نمایش هفتگی مد کریستوفر کین.