اما واتسون

ادامه تحصیل اما واتسون پس از “یادگاران مرگ”

اما واتسون در مصاحبه جدیدی با روزنامه تلگراف تأیید کرد که پس از پایان فیلمبرداری دو فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ ادامه تحصیل خواهد داد. او عنوان کرد: “من دوست دارم به دانشگاه برم و یک درجه تحصیلی رو کامل کنم و برای همین یه مدت از بازیگری استراحت می کنم. من همیشه سعی کرده م بین تحصیلات و کار بازیگری خودم تعادل ایجاد کنم، اما به نظریم این کار در مورد مدرک دانشگاهی امکان پذیر نیست. من الان احتیاج به مطالعه دارم.”
بازیگر نقش هرمیون گرنجر در فیلم های هری پاتر، همچنین گفت: “دانشگاه های بسیار خوبی در اینجا وجود دارند و در حال حاضر دارم تصمیمم رو می گیرم، اگر در این کشور بمونم ادبیات انگلیسی می خونم و اگر به آمریکا برم در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل خواهم داد.”
سخنگوی اما واتسون، کنار گذاشتن دائمی بازیگری توسط او را رد کرده و در عین حال گفته است: “پروژه های آینده پس از دانشگاه از اولویت دوم برخوردارند. اولین اولویت او ادامه تحصیل خواهد بود.”

فیلمبرداری هر دو قسمت فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ از فوریه ۲۰۰۹ (اواخر سال جاری خورشیدی) آغاز خواهد شد.