بازیگران / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

بازگشت پروفسور اسپراوت در “یادگاران مرگ”

میریام مارگلز، بازیگر نقش پروفسور اسپراوت در فیلم های هری پاتر، اخیرا در مصاحبه ای تأیید کرده که نقش استاد گیاه شناسی هاگوارتز را در فیلم های هری پاتر و یادگاران مرگ بازی خواهد کرد. خانم مارگلز در ادامه افزوده است که او برای بازی در نمایشی با عنوان Realism به استرالیا سفر خواهد کرد و پس از آن به انگلستان برمی گردد تا در فیلم بعدی هری پاتر نقش پروفسور اسپراوت را ایفا کند.
پیش از این میریام مارگلز تنها در فیلم هری پاتر و تالار اسرار نقش پروفسور اسپراوت را بازی کرده بود.

فیلمبرداری هر دو قسمت فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ از فوریه ۲۰۰۹ (اواخر سال جاری خورشیدی) آغاز خواهد شد.