فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس جدید شاهزاده دورگه از هری و دامبلدور در غار

عکس جدیدی از هری و دامبلدور در غار از فیلم شاهزاده دورگه از کتاب پوستر ششمین فیلم ۲۰۰۹ منتشر شده است. این عکس را می توانید در اینجا ببینید. (کیفیت عکس نامناسب است)

برای خرید این کتاب به اینجا بروید.