افسانه های بیدل قصه گو

بیدل قصه گو در اسپانیا هم منتشر می شود

ناشرین اسپانیایی و کتلن (منطقه ای در خود اسپانیا است که زبان دیگری دارند) هری پاتر، Salamandra و Empúries رسما اعلام کرده اند که کتاب بیدل قصه گو را همزمان با انتشار نسخه انگلیسی، در ۱۴ آذر منتشر خواهند کرد.

عنوان کتاب هایشان هم این است: ‘Los cuentos de Beedle el Bardo’ (اسپانیایی) و ‘Les rondalles de Beedle el Bard’ (کتلن).

هنوز هیچ خبری از انتشارات کتابسرای تندیس مبنی بر چاپ یا عدم ترجمه این کتاب موجود نیست.