مختلف

مدیریت استودیوهای یونیورسال از پارک هری پاتر می گوید

آقای بیل دیویث، مدیریت یونیورسال اورلاندو، خیلی سربسته در مورد مواردی که طرفداران می توانند از دنیای جادویی هری پاتر (نام پارک هری پاتر) انتظار داشته باشند، صحبت کرده است.

در ادامه خبر بخوانید…

دیویث گفت که اخیرا به آنجا سر زده و گفت مراحل ساخت و ساز به خوبی دارد پیش می رود. وی به ساختمان آنجا عنوان “ساختمان غول پیکر” را داد که گویا نام واقعی آن هم همین است.

او در مورد ساختما غول پیکر گفت: “وقتی کار تموم بشه و برید اونجا، جیغ می زنید و می گویید چه جوری این رو درست کردید؟”

مثل اینکه کار پارک دارد تمام می شود. ببخشید آقای دیویث، گفتید وقتی کار تمام شد؟ جملتون معنی آخرهای کار ساخت و ساز اونجا رو میده؟

او در جواب نه تایید کرد نه رد کرد (خودش را به آن راه زد!)

پارک هری پاتر قرار است سال 2010 افتتاح شود.