اما واتسون

اما واتسون در برنامه فشن ایو سینت لورنت در پاریس شرکت کرد

دیروز اما واتسون در برنامه فشن ایو سینت لورنت (Yves Saint Laurent – طراح مشهور فرانسوی) در هفته فشن پاریس در فرانسه، شرکت کرد. عکس هایی از این برنامه و اما واتسون که در نمایش نشسته است منتشر شده است که می توانید در اینجا مشاهده کنید.

قرار است فردا، اما در دو برنامه فشن دیگر هم شرکت کند.

توجه داشته باشید که برای دیدن عکس ها به “اسمش را نبر” احتیاج دارید!