افسانه های بیدل قصه گو

کاور فرانسوی بیدل قصه گو منتشر شد

کاور بسته ی نسخه فرانسوی کتاب افسانه های بیدل قصه گو روز گذشته منتشر شد. این عکس دامبلدور ر در حال خواندن کتاب در پشت میز تحریرش نشان می دهد که در حال نُت برداری از آن هست.

این تصویر را می توانید از اینجا مشاهده کنید. نسخه فرانسوی هم ۴ دسامبر (۱۴ آذر) همزمان با نسخه انگلیسی منتشر خواهد شد. روزشمار انتشار جهانی این کتاب، در صفحه اول سایت قرارداده شده است که کد آن را می توانید در سایت یا وبلاگ خود مورد استفاده قرار دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محتوی کتاب “افسانه های بیدل قصه گو” مطالب دسته این کتاب را از صفحه آخر (در اینجا) مورد مطالعه قرار دهید.