ایران

کتابسرای تندیس ”افسانه های بیدل قصه گو“ را منتشر نخواهد کرد

به گزارش TLC، دیروز لیست ترجمه های رسمی کتاب جدید جی.کی.رولینگ با نام “افسانه های بیدل قصه گو” منتشر شد که متاسفانه نام کشور ایران در آن ذکر نشده است.

پیش از این، قبل از انتشار کتاب هفتم، “هری پاتر و یادگاران مرگ” نام ایران به عنوان مترجم رسمی ذکر شده بود ولی این بار برای این کتاب، ایرانی وجود ندارد.

کلا 23 کشور ترجمه این کتاب را به مخاطبان خود عرضه می کنند. ضمنا نسخه بریل آن برای افراد نابینا هم منتشر خواهد شد.