فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید هری، دامبلدور، نوجوانی ریدل، گری بک، نارسیسا در فیلم ششم

مجموعه عکس های جدیدی از فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه به صورت آنلاین منتشر شده است که حاوی اولین عکس از نوجوانی تام ریدل ( با بازی فرانک دیلین ) است که هرگز ندیده بودیم.

بقیه عکس ها هم از تام، اسلاگهورن (جوان و پیر)، هری، دامبلدور، رون، لاوندر، فنریر گری بک و نارسیسا مالفوی را می توانید در اینجا در گالری عکس شبکه دیوانه ساز ایرانی مشاهده کنید.

herr6565xz5 horace2 potterish horace3 potterish

horace potterish malfoy costume test potterish riddle in blood prince potterish

ron lavander potterish greyback makeup test potterish harry dumbledore potterish