ایران

مصطفی رحماندوست: هری پاتر یک مد آرایشی است

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده ایرانی، تا به حال نظر خوب و خوشبینانه ای نسبت به هری پاتر نداشته است. روزنامه ایران، اخیرا با وی مصاحبه ای در مورد وضع ادبیات کودک و نوجوان در دنیای معاصر انجام داده است که در بخش هایی از آن به اثر هری پاتر نیز اشاره شده است.

رحماندوست در پاسخ به این سوال که موج های عصر دیجیتال آیا باقی می مانند و دیگر نمی روند، پاسخ داد:

“نه نمى ماند ولى تأثير خودش را مى گذارد. به اين دليل نمى ماند که شايد مثلاً آن ارباب حلقه ها هم موج بعدى بعد از هرى پاتر بود ولى به آن شدت ادامه پيدا نکرد. اين موج ها مى آيد و مى رود و مارا تحت تأثير قرار مى دهد. من چند کتاب ديدم که دنباله هرى پاتر نوشته شده. اين ها وجود دارد اما مديريت فرهنگى و مديريت برخورد با اين موج ها خيلى مهم است. مشکل ما اين جاست ما مديريت نداريم و همه چيز را رها کرده ايم و چون مديريت فرهنگى کلان کشور ضعيف عمل کرد هر کسى مى آيد براى ما هم مد آرايش مى فرستد هم مى تواند هرى پاتر و کتاب هاى ديگر ارائه دهد. ما فقط دائماً داد مى زنيم نه! نه! نه! اين طور کارى پيش نمى رود. خودمان هم بايد کارى بکنيم. کودکان کتابى فوق العاده پيدا کرده اند که بخوانند و کتاب بدى هم نيست حتماً يک سرى جاذبه هايى دارد که مى تواند اين قدر در دنيا مطرح باشد. تحت تأثير آن جاذبه ها بودن هم خيلى خوب است، حداقل سطحش از کتاب هاى بازارى موجود در جامعه ما بالاتر است اما براى ساخت و توليد آثارى که بتواند تعادل ايجاد کند در کنار اين گونه آثار، به مديريت، حمايت و سرمايه گذارى هم نياز هست. اين را بايد پذيرفت که هيچ کشورى در دنيا نيست که تحت تأثير سينماى هاليوود نباشد، اما خيلى از کشورها سينماى بومى خودشان را دارند که متفاوت از سينماى هاليوود است، ما هر چه تلاش کنيم به اين نتيجه مى رسيم که بالاخره آن ها امکاناتى دارند، که ما نداريم. ما اداى آن ها را در مى آوريم. اين ادا در آوردن هم هميشه نمى گيرد. هر چه از هرى پاترها تقليد کنيم در نهايت يک جاهايى دلمان تنگِ خودمان مى شود. آن جاهايى که دلمان تنگ خودمان مى شود بايد يک چيزى باشد، که ما در فرهنگ خود نداريم.”

مصطفی رحماندوست پیش از این هری پاتر را به مارک هایی مانند کوکاکولا تشبیه کرد و ادعا کرد این تب هم مانند بقیه تب ها از میان خواهد رفت.