اما واتسون

اما واتسون در لیست خوش لباس ترین های مجله نوجوانان

اما واتسون در لیست خوش لباس ترین نوجوانان اکتبر 2008 برای لباس های مارک جیکوبز خود قرار گرفته که در طی برنامه هفته فشن پاریس در فرانسه پوشیده بود.

این لباس اما را می توانید در اینجا ببینید.