افسانه های بیدل قصه گو

اسکلاستیک بیش از ۳ میلیون نسخه بیدل قصه گو چاپ می کند

هفته نامه ناشران (Publishers Weekly)، مطلب جالبی در مورد آماده سازی بازار کتاب افسانه های بیدل قصه گو، اولین کتاب جی.کی.رولینگ بعد از یادگاران مرگ، منتشر کرده است.

نویسنده این مطلب خاطر نشان شده است که انتشارات اسکلاستیک، ناشر امریکایی هری پاتر، قرار است برای دوره اول، ۳.۵ میلیون نسخه را از آن چاپ کند که یک چهارم نسخه های دوره اول کتاب هفتم می شود. اما در مقام مقایسه با رمان های دیگر بازار، بسیار زیاد است. همچنین گفته شده که برای برنامه های تبلیغاتی انتشار کتاب، آگهی هایی در بررسی کتاب نیویورک تایمز و USA Today، چاپ می شود.

بقیه در ادامه خبر…

مسئول بخش بازاریابی کتاب ها گفته که انتظار ندارند مانند یادگاران مرگ شود، ولی کم کتابی هم نیست. و خریدهای کتاب حدود یک سوم یادگاران مرگ خواهد بود. او همچنین دوباره اشاره کرد که عواید و سودهای حاصل از فروش کتاب به موسسه خیریه کودکان Children’s High Level Group می رسد.

افسانه های بیدل قصه گو، ۱۴ آذر امسال منتشر می شود.