اخبار DVD

بسته DVD های بلو-ری پنجگانه هری پاتر منتشر شد

یک بسته شکیل DVD های Blue-Ray از فیلم های پنجگانه هری پاتر امروز توسط کمپانی وانربراز منتشر شد. این بسته ی بزرگ، شامل تمام فیلم های با آخرین کیفیت ممکن است. علاوه بر روایت کامل فیلم ها، تمام بخش های ویژه DVD های قبلی به اضافه بخش های جدید و اضافی کاملا جدید در آن وجود دارد.

این بسته را می توانید از آمازون بخرید.