ایران

علی معلم مجددا با دنیای تصویر باز خواهد گشت

به گزارش خبرنگار فارس، حکم صادره از دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران، شعبه ۲۷ مجتمع قضایی شهید بهشتی، حاکی است تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو امتیاز ماهنامه «دنیای تصویر» ابطال شده و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۹/۵/۸۷ قطعیت این حکم توسط این مجتمع قضایی اعلام شده است.

علی معلم صاحب امتیاز این نشریه ضمن تأیید این خبر به خبرنگار فارس گفت: با اعلام این حکم امیدواریم شماره جدید «دنیای تصویر» دی منتشر شود.

وی ضمن تشکر از قوه قضاییه در مورد صدور این حکم و نحوه برخورد عادلانه با پرونده‌های مطبوعاتی گفت: با توجه به حق قانونی که در قانون مطبوعات برای اعتراض به حکم هیأت نظارت بر مطبوعات وجود داشت اقدام به طرح شکایتی قانونی در این زمینه شد و پس از گذشت ۷ ماه از تشیکل پرونده رأی دادگاه به نفع این نشریه صادر شد.

معلم تصریح کرد: با توجه به توقف ۹ ماهه انتشار «دنیای تصویر» که مشکلاتی را برای راه‌اندازی مجدد آن ایجاد می کند امیدوارم که با حاکمیت قانون و حسن نظر مراجع ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل مطبوعات این وزارتخانه و هیأت نظارت بر مطبوعات در آینده شاهد ادامه انتشار این نشریه به عنوان یک حرکت فرهنگی باشیم.

مجله دنیای تصویر، بارها ویژه نامه های فاخر و بزرگی برای هری پاتر منتشر کرده است که آرشیو قدیمی آن را می توانید از سایت ما که با اجازه رسمی آقای معلم منتشر گردیده دانلود کنید.