افسانه های بیدل قصه گو

هشت میلیون نسخه از بیدل قصه گو منتشر خواهد شد

پوشش خبریبه گزارش آسوشیتدپرس، امشب که افسانه های بیدل قصه گو منتشر خواهد شد، ۸ میلیون نسخه از آن چاپ برای اولین دوره چاپ در سطح بین المللی چاپ شده است. ۳.۵ میلیون نسخه از آن تنها در ایالات متحده چاپ گردیده است.
ضمنا خبر رسیده است که مجددا بعضی از کتابفروشی ها در ایالات متحده، زودتر از موعد مقرر کتاب را جهت فروش در ویترین خود قرار داده اند. این اتفاق پیش از این هم برای کتاب های قبلی هری پاتر افتاده بود و با افراد خاطی از طریق مراجع قضایی اقدام مقتضی صورت گرفت.