افسانه های بیدل قصه گو

احتمال ساخت نسخه سینمایی از کتاب بیدل قصه گو

خبر فوریبنا به گزارشی که امروز صبح ، سایت سینمایی CinemaBlend.com داده است ، کمپانی وارنر براز در حال بررسی جهت ساخت نسخه سینمایی از افسانه های بیدل قصه گو است.

“از آنجایی که نان دانی هری پاتر دارد به آخره خط می رسد، وارنر براز به دنبال راهی است که هر چه بیشتر بتواند هری پاتر را بچالند و از آن پول به دست آورد.”

بنا به منابع خبری سایت مذکور، وارنر براز فعلا در حال تحقیق و بررسی روش هایی است که بتواند اقتباس سینمایی این کتاب را تهیه کند.

لطفا توجه داشته باشید که صحت و سقم این خبر مورد تردید است و تا اطلاع رسمی کمپانی وارنر، باید این مطلب را شایعه در نظر بگیرید.