افسانه های بیدل قصه گو

“بیدل” رکورد سریعترین فروش کتاب ۲۰۰۸ در انگلیس را بدست آورد

“افسانه های بیدل قصه گو”، کتاب تازه انتشار یافته جی.کی.رولینگ، رکورد سریع ترین فروش کتاب در سال ۲۰۰۸ در انگلستان را به دست آورد. این کتاب ظرف سه روز پس از ۴م دسامبر، ۳۶۷ هزار و ۶۲۵ نسخه فروش کرد و به راحتی کتاب “رکورد های جهانی گینس ۲۰۰۸” را پشت سر گذاشت.
همچنین “بیدل قصه گو”، در فهرست پرفروش ترین کتاب های USA Today نیز کتاب “گرگ و میش” را به مقام دوم کشید و عنوان پرفروش ترین کتاب این فهرست را به دست آورد.