افسانه های بیدل قصه گو

“بیدل” رکورد سریعترین فروش کتاب 2008 در انگلیس را بدست آورد

“افسانه های بیدل قصه گو”، کتاب تازه انتشار یافته جی.کی.رولینگ، رکورد سریع ترین فروش کتاب در سال 2008 در انگلستان را به دست آورد. این کتاب ظرف سه روز پس از 4م دسامبر، 367 هزار و 625 نسخه فروش کرد و به راحتی کتاب “رکورد های جهانی گینس 2008” را پشت سر گذاشت.
همچنین “بیدل قصه گو”، در فهرست پرفروش ترین کتاب های USA Today نیز کتاب “گرگ و میش” را به مقام دوم کشید و عنوان پرفروش ترین کتاب این فهرست را به دست آورد.