فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید از هری، رون و هرمیون در فیلم ششم

عکس جدیدی از هرمیون گرنجر در سالن عمومی و در حال خواندن روزنامه پیام امروز از فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه منتشر شده است که می توانید در اینجا مشاهده کنید.

علاوه بر این اسکنی از مجله فرانسوی Cinelive منتشر شده است که حاوی عکس جدیدی از هری و رون در حال دید زدن گوشه ای است. این عکس را در اینجا ببینید.