فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

تیزر تریلر محفل ققنوس برای انتشار آنلاین در دوشنبه

وارنر براز تایید کرد که تیزر تریلر محفل ققنوس رسما دوشنبه 29 آبان (20 نوامبر) به صورت آنلاین، در سایت رسمی Happy Feet منتشر میشود. وقتی منتشر شما رو مطلع می کنیم!