دنیل ردکلیف

دنیل رادکلیف عنوان ستاره سال برادوی را از آن خود کرد

سایت Broadway.com، لیست سالیانه هنرمندان خود را منتشر کرد و پاتر و اکوس در راس ستارگان سال آن قرار گرفتند. این انتخاب از جانب خوانندگان سایت مذکور صورت گرفته است:

ستاره زیبا و جوان هری پاتر در مورد انتخابش گفت: “این واقعا و واقعا شگفت انگیز هست! جامعه برادوی بصورت باورنکردنی لطف داشتند. در حالی که در سال گذشته اجراهای فوق العاده ای در برادوی انجام شد و اینکه بین این همه اثر انتخاب بشی و برنده هم بشی، واقعا بی نظیره!”