روپرت گرینت

روپرت گرینت در هیئت داوران جشنواره فیلم First Light قرار گرفت

روپرت گرینت در هیئت داوران جشنواره فیلم Activison, First Light Movies Award قرار گرفته است تا ترسناکترین فیلم را از بین نامزدها انتخاب کند.

در بخش “بهترین فیلم ترسناک” روپرت گرینت (از فیلم های هری پاتر)، جیم بامبر (از فیلم Law & Order)  و خبرنگار بخش سرگرمی BBC، لیزو امزایب، قضاوت خواهند کرد.

این برنامه در لندن و در 17 مارس 2009 انجام خواهد شد. در صورتی که روپرت گرینت در این برنامه شرکت کند، در آینده به اطلاع شما خواهیم رساند.