روپرت گرینت

روپرت گرینت در هیئت داوران جشنواره فیلم First Light قرار گرفت

روپرت گرینت در هیئت داوران جشنواره فیلم Activison, First Light Movies Award قرار گرفته است تا ترسناکترین فیلم را از بین نامزدها انتخاب کند.

در بخش “بهترین فیلم ترسناک” روپرت گرینت (از فیلم های هری پاتر)، جیم بامبر (از فیلم Law & Order)  و خبرنگار بخش سرگرمی BBC، لیزو امزایب، قضاوت خواهند کرد.

این برنامه در لندن و در ۱۷ مارس ۲۰۰۹ انجام خواهد شد. در صورتی که روپرت گرینت در این برنامه شرکت کند، در آینده به اطلاع شما خواهیم رساند.