فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

تصویر بزرگتر از پروفسور مک گوناگل در فیلم شاهزاده دورگه

نسخه با کیفیت بالا و بزرگتری از عکسی از پروفسور مک گوناگل که پیش از این دیده بودیم، منتشر شده است.

با توجه به چهره غم زده مینروا، به نظر می رسد این صحنه مربوط به بعد از مراسم تشیع دامبلدور باشد.

این عکس را می توانید در اینجا، در گالری عکس شبکه دیوانه ساز ایرانی مشاهده کنید.

توجه: به زودی برندگان مسابقه “افسانه های بیدل قصه گو” سایت اعلام می شوند.