فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید از اسلاگهورن در شاهزاده دورگه

سایت Oclumencia دو تصویر جدید از اسکن مقاله ای در مجله Entertainment Weekly را منتشر کرده است که دو عکس جدید از پروفسور اسلاگهورن هستند.

این عکس ها را می توانید در اینجا و اینجا مشاهده کنید.