عوامل فیلم / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

دیوید هولمز، بدلکار دنیل رادکلیف در حال بهبودی است

بدلکار دنیل رادکلیف که چهارشنبه گذشته سر صحنه فیلم “هری پاتر و یادگاران مرگ” مجروح شده بود، در حال بهبودی است، اما هنوز نمی تواند دست ها و پاهایش را تکان دهد.
به گزارش تلگراف، دیوید هولمز، از نزدیکانش درخواست کرده تا صفحه Facebook او را با خبر پیشرفت بهبودیش به روز کنند. او به دوستانش اطمینان داده است که طولی نخواهد کشید که به کار برخواهد گشت.
در این پیام گفته شده: “دیوید می خواهد از تمام کسانی که با مهربانی و آرزوی سلامتی او را مورد لطف قرار داده اند تشکر کند. و نگران نباشید… بدلکار برخواهد گشت.”
ما نیز برای دیوید که در بیمارستان ویژه جراحت های نخاعی بستری است، آرزوی سلامتی کامل و سریع داریم!