بازی‌ها

ویدیو گیم پاتر یکی از اولین ها برای Wii میشود

توسعه دهنده ویدیو گیم های جهانی کمپانی Electronic Arts، از کارشان بر روی ویدیو گیم هری پاتر اطلاع دادند. دیروز اعلام کردند که در حال فعالیت برای توسعه شش عنوان جدید که در پاییز امسال، برای Nintendo Wii (نوعی از ویدیو گیم های تلویزیونی) است، هستند. این بازی هری پاتر، یکی از اولین هایی است که بطور مخصوص برای سیستم جدید ویدیو گیم ها طراحی شده است.
سیستم Wii از خصوصیاتش این است که با یک دست کنترل آن را میگیرید و در صفحه تکان میخورد. به این خاطر، برای توسعه دهندگان آسان شده است تا بتوانند فضایی را در بازی تعبیه کنند که به شما اجازه دهد طلسم ها و وردها را اجرا کنید.